Македонска Младежка Тайна Революционна Организация /подцентрала чужбина/, 1925 г.

устав, отчети, личен състав, шифър

ЦЕЛ: Македонската Младежка Тайна Революционна Организация /ММТРО/ има за цел да подпомага Вътрешната Революционна Организация /ВМРО/ в борбата и за обединението и освобождението на поделената и поробена Македония и за повдигане на последната в самоуправляваща се държава, а също и да подготви нови борчески сили. 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.