Струмишка околия в бойния отчет на ВМРО представен на Общия конгрес 1925 г.

фрагмент от Бойния отчет на ВМРО за периода 1908 -1924 г, представен от К. Пърличев пред конгреса

К. Пърличев. VI Конгрес на ВМРО / 1925 г./. С., 2005, с. 146-150

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.