Съюз на македонските младежки културно-просветни организации в България, 1928 г.

търси мнението на "видни македонци" за младежкото движение

Бележка на Кирил Пърличев: „В отговора канех ги на подвиг в самата Македония, защото в България никой не пречи на македонците да говорят и пишат на майчиният си език и да предявяват всичките си културни и политически права.“  

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.