Сръбските жестокости над арестуваните студенти в Скопие, 1927 г.

съобщение на ЗП на ВМРО до столичния печат

 

Сръбските полицейски власти и сръбския печатъ продължаватъ да пазятъ гробно мълчание върху участта на арестуваните македонски студенти в Скопие, както и по обвиненията спремо тех.

Допълнително се научаваме, че Борис Андреев родом от Велес, е бил горен с нажежено железо по гърдите и пръстите; изкарван е бил вън от града и пред изкопан гроб е бил заплашван с убийство, за да кажел тайни, каквито не знаел. Вангелов и Хаджи Кимов от Щип са изгубили умствените си способности от мъчения. Тома Петров от Скопие бил на смъртно легло от нанесения му побой.

Не ще да е по-добра участта и на другите тринадесетина души.

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.