" Ако заглъхне истината, застрашена е свободата"

Кирил Пърличев, статия, 1929 г.

 

 „Но, ако емиграцията се остави да бъде лъгана, ако тя се покаже неотзивчива и безчувствена къмъ деяния, които покриват сьс срам македонското име и разклащат  основите на нейния собствен дом — София, Петрич, Варна са дом на македонската емиграция в България, ако тя се отрече от  правото си на морална осъда против затриването на нейни бележити представители, заслужили пред Македония и отдали всичко на отечеството, в такъв случай емиграцията би изгубила всякакъв престиж пред факторите, към които апелира за человеколюбие и правда, за истина и свобода в полза на Македония.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.