Същност и цел на ВМРО

декларирани от самата Организация преди 100 години

Автор: К.Г.П.

 

Същност на ВМРО: „ 1. Вътрешната Македонска Революционна Организация е народна масова организация на македонското население без разлика на вера, народност и политически убеждения. 2. Както в миналото, така и днес тя преследва обединението на поделената като плячка Македония в едно дело и издигането и в напълно автономна, самоуправлявала се политическа единица в нейните установени граници. За ВМРО македонският въпрос не се изчерпва с културни искания-права на малцинства; той е, повтаряме, въпрос за самоуправлението на страната. 3. ВМРО като държи за така формулирания политически идея не отхвърля идеята за свободеи съюз с другите свободноопределили се балкански държави под каквато и да е форма, едничкото условие, че Македония и другите държави от тоя съюз де се самоуправляват………………“  – https://parlichev.com/bg/vmro/stho-e-vmro-spored-samata-vmro-1924-g/

Цел на ВМРО : „ “. ..Тя / ВМРО б.м. / се бори за лични човешки и граждански права, свободно културно самоопределение на народностите и ПОЛИТИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА МАКЕДОНИЯ. …“ – https://parlichev.com/bg/vmro/czelta-na-vmro-spored-samata-vmro-1924-g/

Целта според ЦК на ВМРО е тази, която е написана в окръжното -“ .. лични човешки и граждански права, свободно културно самоопределение на народностите и ПОЛИТИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА МАКЕДОНИЯ.“ Тя не е поставена от Александров-Протогеров през 1924 година -https://parlichev.com/…/czelta-na-vmro-spored-samata-vmro…/  , а е издигната още през първите години на революционното движение. Нарича се – Автономна Македония и е определена много ясно и точно в програмните документи на Организацията – https://parlichev.com/…/memoari-i-programni-dokumenti-na…/

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.