Последното писмо на Т. Александров, 30.08.1924г.

носител на информация от съществено значение за историята на ВМРО

На 30 Август 1924 година Т. Александров получава оплакване от Агапия Бучкова, жителка на с. Якоруда, срещу действия на местни ръководители от ВМРО. Още същият ден Александров резюлира жалбата с бележка: „ Получено 30.8.24 г. На другаря Ангел / А. Протогеров /за назначаване анкета и земане мерки да се прекратят подобни дерибейства, ако наистина са извършени. Подпис М. Христов / Тодор Александров / и се обръща към А. Протогеров за съдействие: „ Драги Ангеле, ако имаш време да отидеш в Якоруда, може и в твое присъствие да се анкетира тая грозна случка. В противен случай да се изпрати лице в съгласие с Орфо / А. Василев /, което да провери сичко и накаже дерибеите, които излагат по тоя начин ВМРО. Подпис М. Христов / Т. Александров / 30.8.24 г.

Писмото е носител на информация от съществено значение за историята на ВМРО, защо свидетелства срещу две наложили се в българската историография  хипотези:

  1. Иван Михайлов и неговите апологети твърдят, че отношенията между Т. Александров и А. Протогеров били крайно обтегнати. Твърдение напълно опровергано от горното писмо и цялостната кореспонденция между двамата лидери на Организацията през последния месец от живота на Т. Александров – https://parlichev.com/bg/vmro/poslednite-pisma-na-t-aleksandrov-do-a-protogerov-1924-g/
  2. Обкръжението около Т. Александров издига хипотеза, че отношенията между него и Алеко Василев били също в критична точка. Твърдение напълно опровергано в това писмо и информацията изнесена в книгата Убийството на Тодор Александров – https://parlichev.com/bg/ubijstvoto-na-todor-aleksandrov/ виж. Стр. 10-25

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.