Убийството на Тодор Александров

Историческо изследване на обстоятелствата по убийството на Тодор Александров базирано на факти и оригинални документи

Защо след толкова години трябва да ровим в трагичните събития около убийството на Тодор Александров? Има ли смисъл да се вадят на показ противоречията във ВМРО, след като понастоящем се нуждаем най-вече от авторитета и заветите на тази организация, а не от смразяващите сенки на нейните тъмни страни? Само един мотив водеше автора и неговите усилия при настоящето изследване, който дава и отговор на горните въпроси. Истината. Защото няма друга сила, която може да извлече на дневна светлина факти, десетилетия затрупвани с пристрастия.

Моралната реабилитация на незаслужено пострадалите от кървавите събития, също е повод и оправдание за това историческо изследване, доводите на което, ако бъдат възприети от читателя, ще се превърнат в символично възмездие за всички политици, общественици и историци, умишлено прикрили истината, както и за тези, които им служеха с незнанието си или за лична изгода.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.