VI конгрес на ВМРО 1925 година

Книгата е издадена 2005 година, 80 години след датата на конгреса. Включени са копия от официалните документи на ВМРО свързани с конгреса, запазени от Пърличеви близо един век. Дигиталното копие не включва документи публикувани в книгата от стр. 73 до стр.227

Общия конгрес е законодателното тяло на Организацията. Общия конгрес има върховната контролна власт в Организацията. Общия конгрес се произнася за виновността на Централния комитет и Представителството и определя тяхното наказание. С тези дефиниции, засягащи прерогативите на общия конгрес, правилниците на ВМРО, ясно и категорично определят върховното място на този форум в революционното движение. На 9 Февруари 1925 година село Сърбиново Горноджумайско ( днес с. Брежани) отново събира водачите от ВМРО на най-високият организационен сбор. За шести път в тридесет и две годишната история на Организацията представящите я революционери поемат историческата отговорност за взетите решения.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.