Писмото на ген. Протогеров от 02.05. 1928 г.

архивите на ВМРО изобличават И. Михайлов

 

Към кореспонденцията на И. Михайлов с останалите членове на ЦК и ЗП на ВМРО, публикувана от Кирил Пърличев в книгата „36 години във ВМРО“ в глава „Пред зейналата пропаст“ стр.169-219; https://parlichev.com/bg/36-gadini-vav-vmro/;  https://parlichev.com/bg/vmro/parlichev-do-mihajlov-za-opasnost-ot-razshiryavane-na-sporovete-1928-g/, тук прибавяме един много важен документ писмото на ген. А. Протогеров до И. Михайлов

Писмото на Протогеров от 2 май е изпратено при следните обстоятелства:

  1.  Всички от ръководството на ВМРО, освен Михайлов и Гюрков, са приели бъдещия конгрес да се свиква по устава
  2. Ген.  Протогеров, не само е провел окръжните конгреси, но е написал и своя отчет за разузнаването, който трябва да се чете на общия конгрес. Той единствено от всички твърдо е настроен срещу кандидатурата на Михайлов
  3. Георги Полхристов. третия член на ЦК, се солидаризира с генерала, което дава възможност двамата да свикат общ конгрес и отнема шанса на опонента им да направи сепаративен конгрес по законен път
  4. Самият Михайлов не е провел още окръжия конгрес в Скопския революционен окръг и нещо много важноне е отчел, заедно със Страхил Развигоров и Карайорданов, огромни суми, липсващи в окръга / виж  Пърличев К. 36 години във ВМРО. С., 1999, с. 192 /

Легалният път за развитие на споровете е облагодетелствал мнозинството от ръководството на ВМРО, подържали прилагането на устава, но е станал невъзможен за Михайлов и михайловци. От този момент нататък Михайлов започва да планира убийството на ген. Протогеров и присвояването парите и оръжието на Организацията. Май 1928 година е началото на идеологическото разделение на двама члена на ЦК и тримата на ЗП с Михайлов, който организира своя група около себе си с мотива за „ предателството“ на генерала.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.