36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев

36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев, София 1999г., 640 страници с 220 оригинални документи запазени от Пърличеви в продължение на 120 години. Съставител и исторически бележки - Кирил Пърличев пра-внук. В дигиталното издание са предложени само Глава 5 и 6 с придружаващите ги бележки и документи

 

Претенцията за историческа стойност на книгата идва от факта, че са писани въз основа на оригинални материали, засягащи непосредствено описваните от автора събития. Пърличев е водил подробни дневници и свой личен архив още от ученическите си години. По-късно той конструира своите мемоари именно върху тях. Като прибавим и подбраните оригиналите документи, с основание може да се твърди, че тези мемоари са с уникален характер и са приносни за историографията. Нескромността на подобно съждение идва от и от факта, че те са писани в продължение на повече от тридесет години от образована и исторически значима личност, която през целия този период участва дейно с оръжие и перо във ВМРО, от обикновен четник до най-отговорни длъжности във ВМРО. Безценна добавка към това са приложените документи, плод на дългогодишно събиране и съхранение от Пърличеви в продължение на 120 години.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.