" Некои забележителни места от Солун до Охрид"

Пътепис на Мери А. Уокър за пътуването и през 1860 г.

 

Мери А. Уокър /1820-1905/, пътешественичка, художничка, писателка е една изключителна личност, която ни е оставила описание за пътуването си от Солун до Охрид, осъществено през 1860 година. Годината, в която Григор Пърличев прослави своето име в Атина и все още не възнамеряваше да са завърне в Охрид. Годината, в която дякон Левски служеше при своя вуйчо в църквата и не възнамеряваше да посяга към оръжието. Пътеписа „ Някои забележителни маста от Солун до Охрид“ е фрагмент от издадената през 1864 г. в Лондон книгата „ През Македония до албанските езера“, извадки от която са публикувани на български в 1888 година в списание „Библиотека Свети Климент“ .

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.