Княжеското правителство се страхува повече от македонците отколкото от турците, 1903 г.

Капитан Винаров за политиката на кабинета Рачо Петров към македонските революционери

 

Капитан Винаров описва гоненията от страна на княжеските власти срещу революционерите тръгнали от княжеска територия за да помагат на илинденските въстанници. За отншението на българското правителство към македонските бунтовници, Винаров казва: “ Нашето правителство се страхува повече от македонците, отколкото от турците, защото добре знае, че македонците никога няма да последват примера на източните румелци, а копнеят за самостоятелно съществуване. Така че нашето правителство разбира, че след като се справи с турците, ще бъде принудено да потуши нова революция в Македония срещу себе си и ако не сега, то в кратко бъдеще. Така че нека македонският елемент отслабва под турските ятагани и да бъде по-малко страшен в това отношение — това е основният принцип на Рачо Петров и повечето наши министри.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.