Нашите партийно-политически нрави, 1915 г.

без промяна повече от век

 

“ И извратеността на понятията е отишло до там, че закононарушенията и своеволията се вземат за управнишка доблест, лъжата, за белег на гъвкав  ум и дипломатско достойнство, безхарактерността —за модерно качество, кражбата — за добродетел и умение, строгото пазене на законите — буквоядство и педантизъм, разумната употреба н пестенето на народната пара — скъперничество, бакалски сметкаджилък, благоразумието — слабост, авантюризма — държавнишко качество. „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.