Христо Матов за официална България

за времето когато България е подържала боеспособна армия

„ Ако беше останало на официална България да решава: да има ли Вътрешна революционна организация или да няма, сто пъти до сега щеше да няма. Интимната мисъл на България е следната: Когато интересите ми продиктуват, когато видя, че е възможно да поставя македонския въпрос на зелената маса, имам на разположение войска. Не е в мой интерес да съществува друг фактор – като Вътрешната организация, който ще подига македонския въпрос независимо от мене и когато намери за благовременно. Ако някогаш стане нужда да се направи въстанишки шум и това ми е в ръцете: граница дълга, широка“. Хр. Матов, Македонска революционна система. Съчинения. С., 2001, с. 242-243

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.