Министър председателя до княза , 1902 г.

за „ силната емиграция в България македонци, които спъват правилний ход на работите у нас“

„ … по отношение на Македония, ние сме заставени да се занимаваме с режима в нея благодарение на силната емиграция в България македонци, които спъват правилний ход на работите у нас, защото, от една страна, уголемяват извънредно броя на интелигенцията, която живее за сметка на бюджета, а от друга, тежнеят към своето нещастно отечество. Дълга си на добри съседи спрямо Турция изпълняваме съвестно, но с мъка. Европа трябва да се притече, в интерес на мира, час по-скоро на помощ. Иначе съмнително е дали можем изтрая дълго време. „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.