Масонските ложи Великата ложа на България и Заря срещу терора в Македония, 1928 г.

…Обезсърченото население, загубило всякаква възможност за законна борба, вече не може да реагира срещу злоупотребите с легални средства, освен чрез терористични актове, които са дело на отделни лица ли тайни организации. Кървавата борба на българското население срещу официалните гонения не стихва, а става все по-ожесточена с всеки изминал ден, броят на жертвите нараства, опасността нараства непрестанно…..

….Познавайки добре балканските проблеми, бихме си позволили да потвърдим, че кървавите борби, които измъчват всички ни, без разлика на националност, ще престанат веднага щом македонците получат елементарните права, на които се ползват малцинствата във всички цивилизовани страни: правото да решават тяхната националност свободно и без намесата на полицията, правото да говорят и служат на Бога на родния си език и накрая, правото да печатат и четат книги, написани на същия този език, — с една дума, правото да запазят своята националност и тяхната културна физиономия като българи…..

 

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.