Македонско студентско д-во Вардар до К. Пърличев, 1928 г.

логичен отговор на логичен въпрос

 

Въпрос: 

Защо македонското студентско дружество „ Вардар“ на 05.04.1928 година изказва дълбоко уважение към Кирил Пърличев- „ ..познавайки добре Вашата преданост към македонското дело и солидните Ви познания по миналото на нашите борби…“ , а след 3 месеца вече не го подкрепя?

Отговор:

Защото Пърличев не се съгласи с убийството на генерал Протогеров, поръчано от техният шеф Иван Михайлов.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.