Изъ тЬглилата на македонеца-робъ.

Македония-месечно илюстровано популярно списане. София, 1903, с.25-26

Автор: К.Г.П.

Изъ тЬглилата на македонеца-робъ.

На 17 XI 02 г. петнайсетъ души арнаути нападнаха воденицата на дЬда Гине Плушковъ оть с. Клене (Дебърско) и след като оставиха полумъртавъ оть бой злочестия старец, грабнаха двЬтЬ му дъщери хубавата мома Арсена заедно съ момиченцето й. Надъ селото дивитЬ арнаути изнасилиха под ред клетата Дока и я оставиха вь несвесть, обезумелата оть ужасъ Арсена вкачиха на единь конь и я отвлекоха в Матъ(Елбасанско) при прочутия кървопиецъ Каймак бей. Двама дървари намЬриха Дока съ момичето и па като я свестиха, докараха я полека въ селото. Злочестата жена обляна в кръви при браненето честъта си тя била удряна, та цЪлата и глава беше раздупчена, а гърбъть и покрит с синила. Дока падна на постеля и повече не дигна глава. Търсиха Арсена на ropЬ, на долЬ, ала нигде дири не се откриха. Оплакаха се дебърския каймакам, а той ги изпсува и люто изпъди. Тогазъ оскърбени, онеправданите, обзчестени родители отидоха при руския и френски консули и молеха те да се застъпят пред пашата, за да се идири любимата имъ дъщеря и спаси оть неволя. Трогнати оть кървавите сълзи на старите родители и оть тЬхнигЬ горещи молби консулитЬ сериозно се застъпиха и след нЬколко дни Арсена биде доведена в Битоля. Тукъ тя разказа пред начумерения и ядисанъ вилия и прЬдъ консулитЬ, как е била бита, мъчена, скривана въ най-мръсни, оставяна и пр. за да се потурчи.  Тя откри гърдитЪ си и показа какъ Каймакъ бей зверски я късалъ и нзнасилвалъ. / Македония-месечно илюстровано популярно списане. София, 1903, с.25-26/

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.