Илинденската организация и Андрей Ляпчев за българския държавен патриотизъм, 1924 г.

Две различни неща ли са българския държавен патриотизъм и македонския патриотизъм?

През 1924 година ресенеца Андрей Ляпчев, като член на ръководното тяло на Илинденската организация, се подписва под открито писмо до министър-председателя на Царството, в което недвусмислено е заявено, че : „ ..Нека веднъж за винаги се разбере, че български, държавен патриотизъм, с който често o6ичат да се кичат български държавници от 1890 г. и до днес, и македонски патриотизъм са две неща, между които не само нема нищо общо, но които са в премо противоречие; и ето защо всички действия на българските правителства, насочвани против самостойността на македонския въпрос и против  самостоятелното движение на емиграция, действия, макар и скривани зад паравана „български държавни интереси“ – за нас, македонците, са били и са само нови и нови грехове към нещастна Македония.“

Когато Андрей Ляпчев заема поста министър-председател на Царството, в парламентарна реч, той казва: „Принципите не са макарони“

Въпрос: Ако принципите не са макарони тогава българския държавен интерес и македонския патриотизъм две различни неща ли са ?

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.