Един бележит син на Охрид

под влиянието на известния учител Пърличев

 

…В тая именно епоха на национално движение се ражда Климент Бояджиев на 15 юли 1861. Син на търговеца Евтим Настев, разпален ратник за превъзмогване триумфа на народното дело, Климент още от ранна възраст се закърмва с патриотически чувства. Тия чувства придобиват особен облик под влиянието на известния учител Пърличев, комуто е бил ученик. Макар и турския режим да е бил много тежък, Пърличев без всекаква боязън е учил децата децата свободно, открито, високо да пеят български патриотични песни. ..

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.