Документите на ВМРО за конфликта на Организацията със земеделското правителство 1920-1923 г.

 

Документите на ВМРО за конфликта на Организацията със земеделското правителство 1920-1923 г.

На острият сблъсък между правителството на Александър Стамболийски, обагрен с кръв и насилие, българската историография е посветила хиляди страници. С представените документи от архивите на ВМРО акцентираме върху гледната на организацията относно основните причини за конфликта довели до правителственото решение за забрана на всякаква „ македонска“ дейност по територията на Царството.

https://parlichev.com/bg/vmro/parvo-preduprezhdenie-na-t-aleksandrov-kam-pravitelstvoto-na-al-stambolijski-09-1920-g/

https://parlichev.com/bg/vmro/telegrama-ot-aleksandar-stambolijski-prepis/

https://parlichev.com/bg/vmro/t-aleksandrov-do-polk-kosta-nikolov-1920g/

https://parlichev.com/bg/vmro/t-a-do-voennite-v-kyustendil/

Доклад на Сребрен п. Петров окръжен управител на Петрички окръг до министъра на вътрешните работи:

 1. По-големата част от държавните чиновници-началници на учреждения или други от всички ведомства още от 1913 година до сега са мислели, че в новоосвободените земи населението незнае и не може да схване законите на Царството та допускали, че върху това население всичко може да се върши без то, като освободено от робство, да има право и кураж да роптае и да се възпротивлява.
 2. Повечето от чиновниците, които дохалдали от стара България не въодушевявали от идеята да служат на интересите не местното население, да му изтъкват правата и задълженията към държавата, да го осветляват върху повеленията на законите, и от местното население такива са се настанявали на слука, която искали да изкорестят.
 3. Свободните общественици и политици, които са се втурвали в новите земи прекомерно си похвалявали съответните партии и безогледно или правото, или истината, към доброто, и полезното и към интересите на местното население, са напидали и ругаели обществените и политически противници – умишлено прикривали грешките на своите и преувеличавали заслугите им, а уличвали с зли качества и пороци, каквито даже немело в противниците.
 4. Власт – представляващите и противниците им безразборно с привличали и групирали по събудените из между населението около себе си като ангажирали сили, средства за закрепа на най-престъпните типове, които са вършили явни злини, произволи и рушителства.
 5. Изправени ожесточено едни cpeщy други водителя на групи от миналото продължили и в означения период време, да се борат помежду си и да ангажират в тия борби и новите обществени и политически групировки без даже да се ограничават в зла умисъл, зли деяния и убийства.
 6. Мнозина от държавните служители обладани от пороци волни или произволи, безакония, преследвания, изстъпления и насилия спремо най-добри, най-честни и най-мирни граждани.
 7. Ни един от законите, които са създадени за подкрепа, за утеха за подържка, за настаняване и за даване средства и имоти на прокудените от родните огнища бежанци, не е изпълнен и приложен както се следва и подобава.
 8. Грамадните средства, които оставиха в този край избегали турци и гъркомани още и до днес на са турени в известност, та – описани не-описани- те всека година се преразпределят, от един дават се друг, според лични разбирания и интереси на по…лите чиновници за разполагат с тех. За това има имоти, които неколко пъти се прехвърлят от държавно право на собственост в частно владение, от ръцете на едни в ръцете на други използувачи.
 9. Голема част от местното население, възпитана и навикнала да не се покорява и доверява на властта от турско време, подготвена да руши държавно или чуждо набрано или създадено благо, не се е отказала от отрицателните качества, действия и от укриване на истината.
 10. Всички отрицателни и порочни местни жители лесно и бърже се приспособявали и сдружавали с подобни държавни служители и тъй засилени и подпомогнати взаимно са работили, живели и печелили за сметка на държавата и на оная на честните хора.
 11. Отрицателните жители и държавните служители имали са идентичен и всестранен интерес, да препоръчат от зле по-зле настроено останалото население към правителството, а с живота и делата си – станали причина най зле да се представи властта на Царството пред местното население.
 12. Заедно с порядките и законите, заедно с свободата и благодата от нея, от Царство България прехвърлило и безпринципното, лишено от истинско приложение на програми – диво, бесно и рушително партизанство.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.