Чий е Македонският въпрос, 1928 г.

Македонският въпрос като политически принадлежи на самите македонци

 

“ ..За нас, които не признаваме договорите от Букурещ и Ньоий. Македония с нейната земя и нейните жители е това, което беше и преди войните, т. е. географска целост, отлично очертана и закръглена, въ която с се срещнали българската, гръцката, албанската, турската народности. Македония е нещо като Щвейцария с тази разлика, че поменатите народности не са териториално разграничени, а са размесени почти навсекъде.

….В заключение, Македонският въпрос като политически принадлежи на самите македонци: те ще кажат кога ще са доволни и, следователно, кога ще счетат въпроса разрешен. Другите съседни на Македония национални държави, които имат в нея жители от своята народности, имат и дълга и правото да се застъпват за тези жители, когато народността им е застрашена с унищожение.“ 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.