Битоля, 1903 година

Сп. Нива, Санкт Петербург, 1903, бр.14, с. 278

„ …В Манастир / Битоля /, около 50 000 жители, живее много смесено население; турци, българи, сърби, албанци, гърци, евреи и цигани. На въстаниците съчувстват само българите и сърбоманите.

В града има много училища: четири гимназии / българска, гръцка, румънска и турска/ и школа за девойки. В града има австро-унгарско консулство, сръбско и от скоро руско. В южната част, на високото са гръцката и българската църкви. Града се пресича от реката Драгор, плискаща своите води по каменното речно корито. По ширината, на което се разпростират красивите домове на богатите знатни турци. Главната улица на града / изобразена на рисунката / има много красиви сгради и се отличава със западно-европейска чистота….“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.