Българската артилерия защитава княжеските граници от въстаниците, 1903 г.

Автор: К.Г.П.

Министър-председателя до княз Фердинанд: “ … по отношение на Македония, ние сме заставени да се занимаваме с режима в нея благодарение на силната емиграция в България македонци, които спъват правилний ход на работите у нас, защото, от една страна, уголемяват извънредно броя на интелигенцията, която живее за сметка на бюджета, а от друга, тежнеят към своето нещастно отечество. Дълга си на добри съседи спрямо Турция изпълняваме съвестно, но с мъка. Европа трябва да се притече, в интерес на мира, час по-скоро на помощ. Иначе съмнително е дали можем изтрая дълго време. „   –  https://parlichev.com/bg/vmro/ministar-predsedatelya-do-knyaza-1902-g

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.