Сръбският режим революционната борба в Македония /1912-1915 година/

Издадена София 1917 година

Книгата е създадена със съдействието на ВМРО, респективно населението в Македония. Изложените факти са без аналог по темата.

“ И тъй в следващите страници се излагат, въз основа на внимателно подбрани, на местото събирани и проверявани и възможно най-обективно предадени данни, страданията и борбите па българите в Македония през време на сръбския режим.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.