Сръбските жестокости в Македония /1912-1915/

Извлечение от книгата Сръбският режим и революционната борба в Македония

“ Всички спорове между България и Сърбия до войната от 1913 година изникваха преди всичко поради въпроса, кому в края на краищата да принадлежи по право Македония, — на Сърбия или на България.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.