Сердарят / в стихове

Сердарят, Арматолос, Воеводата

Под заглавие „Войводата“ поемата е преведена в стихове от Г. Германов по подстрочник на А. Милев. (Пърличев, Григор. Избрани произведения. С., 1980, с. 27-62, бел. с. 397-403

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.