Илиада/ превод

Григор Пърличев. Съчинения 1830-1930. София, 1930

Предговор, превод и обяснителни бележки от Васил Пундев

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.