Заговорът срещу Тодор Александров

Второ издание, 1990 г. Предговор Кирил Пърличев-правнук

Книгата е издадена   през 1924, след убийството на Тодор Александров. Издава се от името на ВМРО, но авторът е Йордан Бадев.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.