За Гоце Делчев, българските стражари и северно-македонските стражари.

магическата пръчка ще помогне да забравим лошотиите на миналото

За Гоце Делчев, българските стражари и северно-македонските стражари.

Вчера българските стражари не допускаха Гоце Делчев да влезе в Македония, днес северно-македонските стражари не допускат българите да се поклонят пред тленните му останки в Скопие. А, утре ? Утре, надяваме се „хитрите“  политици и прилежащите към тях „ безпристрастни“ историци, от двете страни на тази толкова пазена граница, да размахат магическата пръчка и всички вкупом да забравим лошотиите на миналото.

 

„  ..защото тука ще тръгваме по 4-5 на ден и ще пътуваме дене; тъй като нощно време е невъзможно поради тия мерки, които е взело правителството, особено от тук до Радомир – всека вечер се движат по 40-60 души конни стражари…“  Гоце Делчев до Марко Секулички, 07. 07.1902 г.; НБКМ-БИА, II Д 878

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.