ЗП на ВМРО до Министър-председателя и неговите министри, 1930 г.

"..и до днес българската в власт продължава да толерира престъпленията на вулгарни убийци и авантюристи.."

 

ДО ГОСПОДИН: А. Ляпчев, Стайнов, Мишайков, Гр. Василев, Бакърджиев, Ал. Цанков, Буров, К. Малинов, Данаилов, Молов 

УВАЖАЕМИ МИНИСТРЕ,

Задграничното Представителство на Вътрешната Македонска Революционна Организация има сведения, че всички господа членове на Българското Правителство са получили идентични писма от самозвания „централен комитет на В.М.Р.О.“, в които, след повтаряните до сега клевети, че В.М.Р.О. е получавала пари от врагове на македонското дело, обвинява се правителството на България, и но-специално г. Министра на външните работи, че е дал на Организацията суми с цел да подържа „междуособицата“ всред македонските деятели. 

Нема нужда да нодчертаваме, че сега имаме работа с още една най-долнокачествена клевета и интрига, която се разпространява чрез „строго доверителни“ писма между обществото в всички градове на България. Всички господа министри знаят, че никой отъ ръководнте лица че В.М.Р.О.  не е имала и няма никакъв контакт, прем или косвен, с тях. Ние сме се обръщали къкъ българското Правителство публично, отворено, само за да протестираме срещу страшния факт, че кървавите деяния на престъпната банда, която от две години изкла в свободна България много дасетки добри българи, и заслужили македонски общественици се нзвършват най-свободно, най-безпрепятствано пред очите на  властта, която е нема свидетелка на тия злодеяния, които губят светото македонско дело и позорят българската държава пред нейните граждани и пред чуждия свят.

Най-новата клевета, пусната от братоубийците за неакви суми дадени от българското Правителство на В.М.Р.О., има за цел да разпространи некоя интрига или да подготви общественото мнение за некоя нова „революционна“ акция в България от рода на десетките такива до сега – некое ново подло убийство. 

Не можем да отминем случая без да Ви изкажем нашата дълбока скръб и възмущение от това, че и до днес българската в власт продължава да толерира престъпленията на вулгарни убийци и авантюристи, под кървавите вилнения на които е подчинила законите на страната, с което се нанасят най-тежки удари на македонското освободително движение.

Задгранично представителство на ВМРО

К. Пърличев, Н. Томалевски

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.