Задграничното Представителство на ВМРО за пролетаризирането на бежанците, 1925 г.

оземляване на бежанците дълг на македонските общественици

 

  1. Има всички изгледи, че новите бежанци, които за сега са нахранени и са под покрив, след неколко месеца ще изядат донесените от Гърция свои срества и ще се пролетаризират, за да бъдат след това откъснати за винаги от службата на македонския национално политически ндеал, ще ги грабнат вълните ни социалните борби.

Много голем дълг на народни представители, македонски общественици и официални македонски организации е навреме да подготвят и осигорят оземляването на бъжанската маса в България. По този начин ще се помогне на нещастниците, ще се економисат за България социални вълнения и ще спечели въобще македонщината, за да ангажира в общата си борба и бежанската маса, която днес е напуснала Македония, и, в случай че би избегала от македонските борби, много тягостно и обесърдчително би повлияло на каузата.

  1. Народните представители добре е да поприказват с г. Бульова по заема за бежанците ,възможен за сключване от места, които Бульов знае.

                К.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.