Забрави ли македонският българин действителните граници на своята родина?

забравени са

Македонският българин никога не ще забрави действителните граници на своята родина : от Бистрица до Морава; от Охридското езеро и от Дебър до Маста

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.