За гледището на „самите македонски българи“

автономия или присъединение

 

„Едно от предимствата на автономна Македония би било това, че ще отговаря на гледището на самите македонски българи, които биха предпочели автономията пред абсолютното присъединение към  България.“ 

 

Автономия на Македония

Познатият английски публицист Стид / навярно W.T. Stead / в своите спомени за голямата война и подготовката на мира говори и за автономията на Македония, върху която автономия, като единствено възможно окончателно разрешение на македонския въпрос, са се спирали и в Англия.

Ето какво казва по този въпрос Стид: „Най-големата трудности, за да се определят справедливите български искания се състои в несигурността на едно несправедливо разграничение на българска Македония. Чисто етнографическото разграничение би могло да повлече една икономическа и стратегическа неправда спрямо Сърбия и Гърция — ако не бъде придружено с подходящи резерви, международно гарантирани — за транзитните права на гърци и сърби. Също така би била засегната България, ако Гърция запази пристанища като Солун и Кавала, без да бъде осигурена и гарантира България, че ще може да се ползува от тех.

Ако е невъзможно да се доберем чрез внушение и натиск върху Сърбия и Гърция да отстъпят  етнографическа Македония на България, би могло да се създаде автономна Македония, като се вземат всички мерки за запазване на реда чрез една международна жандармерия и за премахване на всека въоръжена „пропаганда“ сръбска, гръцка или българска. Едно от предимствата на автономна Македония би било това, че ще отговаря на гледището на самите македонски българи, които биха предпочели автономията пред абсолютното присъединение към  България.“ 

/ в. Свобода или Смърт / орган на ВМРО/ 1928 г., бр.66 /

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.