Временно представителство на обединената бивша вътрешна революционна организация

обръщение към правителството и политическите партии

Въпросът е: може ли, треба ли и необходимо ли е да се спаси българското племе от чуждо политическо владичество? На тоя въпрос македонските българи отговарят утвърдително и намират, че единственият изход за това е създаването на една самостойна Македония в нейните естествени географически очертания, с равенство за всички населения, без разлика на численост и под закрилата на нейния неутралитет от обществото на народите.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.