Войводата Тане Николов - условията за спечелването независимостта на един народ, 1915 г.

"безгранична любов, или пък безкрайна умраза"

 

„ …Знайте, че тук не е необходима никаква дързост. От такава не ми е ставало нужда, нито пък и в Турско време—преди тук да е имало българска власт. Аз се движех пак свободно между населението, без да бъда засегнат от когото и да е; всеко посегателство върху мен това би значело уничтожението после стотици хора и села… „

„..Ако тоя терор продължава още, аз не мога да стоя равнодушен; в него бих предпочел да загина, отколкото да се ужасявам от него … Но такава е тената участ . . . такъв е техния принцип: „Свобода или смърт!“ . . . Безгранична любов, или пък безкрайна умраза. Подтисничеството в тия борци се явява като елемент, който отнима техната възможност да мислят те за трудностите, които биха им създали условията за спечелването независимостта на един народ. ..“

сп. Светлина, 1915 г.,

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.