Война и песен, 1913 г.

бластящото перо на проф. А. Балабанов за войната

 

„Там, където трябваше физическа сила, издържливост на тялото, понасяне на непосилни лишения, там победи българският народ; а там,гдето трябваше ум, дарба — там той биде поразен.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.