ВМРО награждава проф. Ал. Балабанов, 1924 г.

благодарствено писмо

 

ДО ПОЧИТАЕМИЯ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ

С Л Е Д А.

Господа, получих вашата награда заедно със съответния документ под № 113 и затрогнат от вашето внимание изказвам моята благодарност. Едновременно с това се чувствам стеснен от него, като считам, че съм изпълнил моя дълг спремо поробените братя и колко малко е това, което силите ми са позволили да направя в сравнение с това що Вий, истинските борци за поробена Македония, вършите.

Убеден съм че Вий не се съмнявате какво аз и за напред съм готов да стора, което възможно да допринеса каквото мога за идеята, Ви моля да приемете уверенията за отличното ми към Вас почитание.

Подпис

 

Александър Михайлов Балабанов (Щип, Македония, 18.01.1879 – София, 30.11.1955). Учи в българската гимназия в Солун. Професор по филология, преподавател и основател на катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Многократно изпълнява мисии, възложени му от ВМРО. Член-учредител е на Македонския научен институт.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.