ВМРО е народна органицзация

Георги Баждаров задграничен представител за ВМРО, 1929 г.

 

 

“ Още в най-стария устав на Македонската революционна организация се казваше, че в Македония и Одринско се образуват комитети, които да организират народа за общо повсеместно възстание. Като крайно, последно, средство за извоюване на автономията на Македония и сега си остава „общото и повсеместно възстание“. Следователно, от 1893 година насам, основателите на Вътрешната македонска революционна организация и техните приемници разбиратъ последната като народна масова организация. Затова и член на ВМРО без разлика на пол, възраст, вяра, народност, или политически убеждения, стига то да живее в територията на организацията, т. е. в поробена Македония, и да възприема целта на организацията— автономията.  „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.