Вътрешната организация се самоопределя, 1903 г.

до една политическа автономия

Автор: К.Г.П.

Как се самоопределя Вътрешната организация в годината на Илинденското въстание, 1903 г.

„Не сме от ония, които оплакват разбитите илюзии за нeкаква „ Велика България”.  Не сме също и от ония, които биха седнали да нападат дипломацията, за гдето  „ разпокъсала целокупното българско отечество.“ Далеч от нас подобна мисъл! Но да набедяваме тая дипломация в жестокосърдечие, в липса на християнска любов и человеколюбие, в груб материализъм и животински егоизъм — това е наше свещено право, което никой не е в състояние да оспори!“

„Задачите на тая организация се крият в самото естество на нейния произход. Изникнала над  една история, пълна с достатъчно поука и бързорастящи и свърхчовешки неволи и страдания, революционната организация, едновременно с рождението си, сложи и своите задачи: организирание на християнското население за едно въоръжено съпротивление срещу турската управа.

В самите тия задачи се крие и целта на организацията: с масово въоръжено съпротивление да се добере до един гарантират човешки живот,  до един гарантиран ред и морал в управлението на турската държава — до една политическа автономия.“  / Македония и Одринско (1893-1903). Мемоар на Вътрешната организация. 1904, с. 8, с. 17 /

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.