Устав "Дружество Гоце Делчев-Пловдив", 1923 г.

учреден от Министерството на Вътрешните Работи

Име, характер и цел.

Чл. 1. Македонците емигранти или заселени от разни времена в гр. Пловдив, както и техните потомци, се организират в Пловдивско Македонско Братство. Д-во „Гоце Делчев” като части от „Съюза на Македонската Емиграция в България.

Чл. 2. Дружеството е легална организация, която изключва каквото и да било нелегално средство и намеса в вътрешните работи на Царството.

Чл. 3. Под девиза „Македония за македонците“, дружеството има цел:

а) да ратува по легален начин за въздигането на Македония в географските и економически й граници в независима държава с участие в управлението й на всички народности, що я населяват и при равни национални, верски и политически права. Новата държава да бъде под защитата на Обществото на народите;

б) да култивира идеята за образуване Балканска Федерация, за да се елиминират съперничествата на балканските народи;

г) да популяризира пред чуждия Свят македонската кауза;

д) да обединява македонските емигранти в дружество;

е) да подпомага членовете си и да съдействува за културно-просвтния им подем.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.