Тодор Александров за общия идеал — цялостна, свободна и независима Македония

Из един позив към македонците в Америка. в. Свобода или Смърт, 1925, бр.17 стр. 2-4

Автор: К.Г.П.

„Разчитайки предимно на своите сили — опи­тът ни е научил на това — главното условие за благополучния завършък на великото освободи­телно дело е солидарност на всички македонци, дето и да се намират те; на първо место соли­дарност на членовете на всека народност и на второ — солидарност между всички етнически ма­кедонски групи.

Общите страдания и общия идеал — цяло­стна, свободна и независима Македония, в която всички народности ще имат еднакви задължения и права, — ни зоват към по-малко словопрения и повече работа.“

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.