Тодор Александров до Кирил Пърличев

Тодор Александров до Кирил Пърличев снимка направена в Македония на 30.05.1923 г.

Автор: К.Г.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.