„ Стресни се племе закъснело, след теб потомство идва цело, какво ще му завещаеш?” , 1903 г.

България и турският роб

„Партии и котерии, държавници и умници раздират мислите и чувствата на нашият народ, режат крилете му и спъват неговия маршрут. Времената които днес преживяваме историята може да ги нарече – израждане. Днешната мръснина от чувства и идеали, днешната дребнавост и пъзливост на обществените у нас фактори, разглобеността и разнебитеността на целият наш живот, дълбоко ще се отразят на положението което да заемаме и трябва да заемаме в света и Полуострова.”

„ Двама хора, две групи, две партии, две най-малки части от България не мислят еднакво.”

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.