Щип, 1926 година

13 години сръбски режим

                     ЩИП

 1. Впечатленията и на г. Е-в са, че за най-дълго време сдрави ще останат еснафите и беднотията.

 2.  Най-много тежи обстоятелството, че cе явиха четници организирани за контра борба с нас и на второ место факта, че много време минава докато настъпи сериозна промяна в политическото положение, т.е. не знаят ще имали и кога край на сръбското присъствие в Македония.

 3.  С радост се посреща отпразнуваното на Св.Св. Кирил и Методии; сърбите добре са измислили с какво да угодат на населението.

 4.  Грамадната част на еснафите и на бедните хора живеят изолирано от сърбите. 4Мнозина са ония,  които подържат ренегатите само пред страха че Организацията ги смета за виновни и за да cе предвардят  от евентуално наказание от нейна страна над тях.

 5. За сега по-добра почва той вижда в гражданството, което малко оплашено от селяните.

 6. Гражданството се много бои от нови акции в града и допуска че при такъв случай насъскан селяни ще извършат големи разрушения в града.

 7. Голема надежда хранят в емиграцията.

 8. Постепено си пробива път верата, че В.М.Р.О. стъпва на краката си.

 9. Жив интерес към политическите събития съществува. Всеки вестник с новини за България и Македонското движение се чете с жадност.

 10. Получава се от София единствено българско списание „ Содофабрикант“, редакция ул. ”Ек. Йосиф 126 и се чете с радост.

 11.  …………………………………………….

 12. ……………………………………………

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.