Среща на К. Пърличев с Ноел Бъкстон в град Солун. Последните български дни на града.

спомени на К. Пърличев

страница 104 – 106

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.