Сръбски капан и българските правителства, 1925 г.

подлите съседи и техните съучастници

 

“ Преди повече от една година по едно нареждане на българското правителство беxa арестувани повече от двеста души македонци и интернирани из разни краища на царството.

Къмъ края на м. юний т. г. министрът на вътрешните работи г. Русев е уволнил петричкия и кюстендилския окръжни управители под прсдлог, че не са били достатъчно строги в преследване на македонските бунтовници.

На 5 юлий, който беше обявен за ден на Македония, полицията на г. Русев е направила, въпреки законите въ царството, сума препятствия за по-тържественото му отпразднуване. Забранено било всекаква манифестация, забранено било дори продаването на карти и значки из улиците.

Към средата на юлий, пак по нареждане на г. Русев, търсиха се и се арестуваха съчувственици и членове на В. М. Р. О.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.