" Сръбската армия съвършено разкапана ...., "

19, XII, 1915 год., 11.50 ч. сутр.с. Валандово

 

 

„ Сръбската армия съвършено разкапана. От 30 000 войника от 14-ти, 1-ви и 3 ти кадрови и 6-ти прекоброен полкове е събрана в 2 – две групи, едната от 20 000 при Тирана с малка част при Елбасан, а дрогата около 10 000 при Шкодра. По заповед 3657.

Ст. Адют. 11 Дивизия

майор Добруджански

19, XII, 1915 год., 11.50 ч. сутр., с. Валандово „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.