Резолюция от конгреса на ВМОРО 1908г.

Председател: Хр. Матов, Подпредседател: П. Ацев; Бюро на конгреса: П. Пенчев ; Секретари: Д. Даскалов

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.